TT-Avans

Farkl? bir heyecan

Nedir bu TT-Avans Turnuvas??

K?saca TT-Avans

Zay?f oyuncu her ma?taki her sete avans ile ba?lar. ?ki oyuncunun TT-Rating puan? baz al?n?r ve aradaki fark ne kadar ?ok ise seviyesi dü?ük oyuncu o kadar say? ile setlere ba?lam?? olur. Ne kadar avans alaca?? yaz?l?m taraf?ndan ma?lar ?ncesi otomatik belirlenir.

Kurallar

  • Toplam 4 set kazanan ma?? al?r.
  • Tüm setler 11'de biter.
  • Her sette servise avansl? oyuncu ba?lar.
  • Ma?lar TT-Rating sistemine yaz?lmaz.

Kat?l?m ?artlar?!

  1. Rating üyeli?i
  2. 14:30 olmadan salonda bulunmak

?dül ?artlar?!

  1. Rating sisteminde en az ü? ma? yapm?? olmak gerekiyor
  2. ?dül alacak arkada? daha ?nce de TT-Avans turnuvas?nda ?dül ald? ise mutlaka arada TT-Avans d???ndaki bir turnuvaya gelmi? olmal?.