Turnuva Günleri....

Kat?l?m ?art?: TT-rating üyeli?i. Olmayanlar turnuva ?ncesi salondaki formu doldurarak üye olabileceklerdir. Zaman kayb? olmamas? i?in www.TT-rating.com 'dan ?ncesinde üye olman?z? rica ediyoruz.

Turnuvalar hakk?nda di?er tüm bilgiler "TURNUVALAR" sayfas?ndad?r.

 

?nceki Turnuvan?n Facebook sayfas? :

 

It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.

22.Nisan.2012 Kocaeli GS?M Kupas?

KKMTSD Y?netimi olarak Kocaeli Masa Tenisi ?l Temsilcili?i ile birlikte düzenlenen "GSIM KUPASI FERD? MASA TEN?S? TURNUVASI" ma?lar? 22/04/2012 Pazar günü Derince Kapal? Spor Salonu'nda yap?ld?. Turnuva 3 grupta düzenlendi

ilgili foto : link

Zinde spor olarak 3 kategoride toplam 5 kupa alarak ho? bir sonu? elde ettik...

 

Lisans ??karmak i?in....

Kulübümüzden lisans ??karmak isteyenler (ilk defa):
http://www.masatenisisalonu.com/masatenisisalonu/tescil.xls dosyas?n? indirip doldursunlar. 2 tane ??kt? al?p doktordan sa?l?k raporu als?nlar (2 ??kt?da da doktor gerekli alana ka?e, imza, tarih vs... dolduracakt?r). 3 foto?raf ve nüfus cüzdan? fotokopisi ile bize getirsinler.

Anla??lmas? i?in ?rnek evraklar :

2 adet : ve 3 adet : ve 1 adet :

Daha ?nceden lisans? olanlar ise :

  • Yukar?da bahsedilen 2 adet tescil fi?i (sa?l?k raporu k?sm? doldurulmu? olarak)
  • Bir foto?raf
  • ?li?iksiz ka??d?